CMN là gì? Ý nghĩa của từ cmn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2023

CMN là gì? Ý nghĩa của từ cmn

CMN là gì ?

CMN là “Certificate of Medical Necessity” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CMN

CMN có nghĩa “Certificate of Medical Necessity”, dịch sang tiếng Việt là “Giấy chứng nhận cần thiết về y tế”.

CMN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CMN là “Certificate of Medical Necessity”.

Một số kiểu CMN viết tắt khác:
+ Centre des monuments nationaux: Trung tâm mô tả tượng đài nationaux.
+ Cardenas Marketing Network: Mạng tiếp thị Cardenas.
+ Children's Miracle Network: Mạng lưới Phép màu cho Trẻ em.
+ Common Music Notation: Ký hiệu âm nhạc phổ biến.
+ Classic Metal Nylon: Nylon kim loại cổ điển.
+ College of Menominee Nation: Cao đẳng Menominee Nation.
+ Children’s Miracle Network: Mạng lưới Phép màu cho Trẻ em.
+ Christian Men's Network: Mạng lưới của nam giới Cơ đốc giáo.
+ Comic Media News: Tin tức truyền thông truyện tranh.
+ Central Music Committee: Ban âm nhạc trung ương.
+ Canadian Museum of Nature: Bảo tàng Thiên nhiên Canada.

Post Top Ad