PEL là gì? Ý nghĩa của từ pel - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2023

PEL là gì? Ý nghĩa của từ pel

PEL là gì ?

PEL là “Permissible Exposure Limit” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PEL

PEL có nghĩa “Permissible Exposure Limit”, dịch sang tiếng Việt là “Giới hạn phơi nhiễm cho phép”.

PEL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PEL là “Permissible Exposure Limit”.

Một số kiểu PEL viết tắt khác:
+ Pak Elektron Limited.
+ Party of the European Left: Đảng Cánh tả Châu Âu.
+ Primary Effusion Lymphoma: Lymphoma tràn dịch nguyên phát.
+ Party of Europeans and Liberals: Đảng của người châu Âu và tự do.
+ Presidential Election Law: Luật bầu cử tổng thống.
+ Piramal Enterprises Ltd.
+ Permissible Exposure Level: Mức độ phơi nhiễm cho phép.
+ Premier Explosives Limited.
+ Peak of Eternal Light: Đỉnh của ánh sáng vĩnh cửu.
+ Princess Elizabeth Land.
+ Permissible Exposure Levels: Mức độ phơi nhiễm cho phép.
+ Peackeeper Elite League: Giải đấu ưu tú Peackeeper.
+ Political Equality League: Liên minh bình đẳng chính trị.
+ Pavers England Limited.
+ Paid Education Leave: Nghỉ học có lương.
+ Physics and Engineering Laboratory: Phòng thí nghiệm Vật lý và Kỹ thuật.
+ Pedro Eanes Lobato.
+ Papers in English and Linguistics: Các bài báo bằng tiếng Anh và ngôn ngữ học.
+ Petroleum Exploration Licence: Giấy phép thăm dò dầu khí.
+ Potential Egg Laying: Đẻ trứng tiềm năng.

Post Top Ad