FREQ là gì? Ý nghĩa của từ freq - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2023

FREQ là gì? Ý nghĩa của từ freq

FREQ là gì ?

FREQ là “Fixed Rate Equivalent” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FREQ

FREQ có nghĩa “Fixed Rate Equivalent”, dịch sang tiếng Việt là “Tỷ lệ cố định tương đương”.

FREQ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FREQ là “Fixed Rate Equivalent”.

Post Top Ad