QCB là gì? Ý nghĩa của từ qcb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2023

QCB là gì? Ý nghĩa của từ qcb

QCB là gì ?

QCB là “Qatar Central Bank” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ QCB

QCB có nghĩa “Qatar Central Bank”, dịch sang tiếng Việt là “Ngân hàng Trung ương Qatar”.

QCB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng QCB là “Qatar Central Bank”.

Một số kiểu QCB viết tắt khác:
+ Quidditch Club Boston: Câu lạc bộ Quidditch Boston.
+ Queen Charlotte Basin: Lưu vực Queen Charlotte.
+ Quick Change Barrel: Thùng thay đổi nhanh.
+ Queen's Commendation for Bravery: Khen thưởng của Nữ hoàng cho sự dũng cảm.

Post Top Ad