ICA là gì? Ý nghĩa của từ ica - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2023

ICA là gì? Ý nghĩa của từ ica

ICA là gì ?

ICA là “Independent Computing Architecture” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ICA

ICA có nghĩa “Independent Computing Architecture”, dịch sang tiếng Việt là “Kiến trúc máy tính độc lập”.

ICA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ICA là “Independent Computing Architecture”.

Một số kiểu ICA viết tắt khác:
+ Independent Component Analysis: Phân tích thành phần độc lập.
+ International Co-operative Alliance: Liên minh hợp tác quốc tế.
+ International Contract Agency: Cơ quan Hợp đồng Quốc tế.
+ Institute of Contemporary Arts: Viện nghệ thuật đương đại.
+ International Cycling Association: Hiệp hội Đạp xe Quốc tế.
+ Immigration and Checkpoints Authority: Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và trạm kiểm soát.
+ Immaculate Conception Academy: Học viện Vô nhiễm nguyên tội.
+ International Cartographic Association: Hiệp hội Bản đồ Quốc tế.
+ International Commission for Acoustics: Ủy ban Quốc tế về Âm học.
+ Innovative Communications Alliance: Liên minh Truyền thông Sáng tạo.
+ International Committee on Archives: Ủy ban quốc tế về lưu trữ.
+ India Classic Arts: Nghệ thuật cổ điển Ấn Độ.
+ Interbank Card Association: Hiệp hội thẻ liên ngân hàng.
+ Irish Citizen Army: Quân đội công dân Ireland.
+ Irish Countrywomen's Association: Hiệp hội phụ nữ đồng quê Ireland.
+ International Cooperation Administration: Cục hợp tác quốc tế.
+ Internal Carotid Artery: Động mạch cảnh trong.
+ International Cotton Association: Hiệp hội bông quốc tế.
+ International Contracts Agency: Cơ quan Hợp đồng Quốc tế.
+ Indians for Collection Action: Người da đỏ cho Hành động thu thập.
+ Ingenieros Civiles Asociados.
+ Institute for Contemporary Arts: Viện nghệ thuật đương đại.
+ International Council on Archives: Hội đồng lưu trữ quốc tế.
+ International Colour Authority: Cơ quan màu quốc tế.
+ International Communication Association: Hiệp hội truyền thông quốc tế.
+ Intelligence Community Assessment: Đánh giá cộng đồng thông minh.
+ Israel Cycling Academy: Học viện Đạp xe Israel.
+ International Chiropractor's Association: Hiệp hội bác sĩ nắn khớp xương quốc tế.
+ Interfaculty Committee Agraria: Ủy ban giao thoa Agraria.
+ Independent Civilian Advisory: Tư vấn Dân sự Độc lập.
+ Infrastructure Consortium for Africa: Hiệp hội Cơ sở hạ tầng cho Châu Phi.
+ International Chiropractors Association: Hiệp hội Bác sĩ chỉnh hình quốc tế.
+ International Coffee Agreement: Hiệp định cà phê quốc tế.
+ Islet Cell Antibodies: Các kháng thể tế bào đảo.
+ International Christian Academy: Học viện Cơ đốc giáo quốc tế.
+ Immigration and Citizenship Authority: Cơ quan Nhập cư và Quốc tịch.
+ Inglewood Cultural Arts: Nghệ thuật văn hóa Inglewood.
+ Indian Cultural Association: Hiệp hội văn hóa Ấn Độ.
+ Internet Commerce Association's: Hiệp hội Thương mại Internet.
+ Institute of Combinatorics and its Applications: Viện tổ hợp và các ứng dụng của nó.
+ Independent Contractors of Australia: Các nhà thầu độc lập của Úc.
+ Institute of Cultural Affairs: Viện Văn hóa.
+ Intercontinental A: Liên lục địa A.
+ Indian Cellular Association: Hiệp hội di động Ấn Độ.
+ International Credit Association: Hiệp hội tín dụng quốc tế.
+ Inward Calcium Current: Dòng điện bên trong canxi.
+ Insurance Contracts Act: Đạo luật hợp đồng bảo hiểm.
+ Internal Curing Admixture: Phụ gia đóng rắn bên trong.
+ International Circassian Association: Hiệp hội Circassian Quốc tế.
+ International Christian Association: Hiệp hội Cơ đốc giáo quốc tế.
+ Indian Council of Arbitration: Hội đồng Trọng tài Ấn Độ.
+ Investment Canada Act: Đạo luật Đầu tư Canada.
+ Ideational Cognitive Archaeology: Khảo cổ học nhận thức lý tưởng.
+ IPcenter Certified Associate: Cộng tác viên được chứng nhận IPcenter.
+ Indonesian Choice Awards: Giải thưởng Lựa chọn của Indonesia.
+ Islet Cell Autoantibody: Tự kháng thể tế bào đảo.
+ International Cooperative Alliance: Liên minh hợp tác quốc tế.
+ International Court of Appeal: Tòa phúc thẩm quốc tế.
+ Intra Court Appeal: Kháng nghị nội bộ tòa án.
+ Informatics Corporation of America: Tổng công ty Tin học Hoa Kỳ.
+ Isobutyl cyanoacrylate.
+ Indoor Cricket Arenas: Đấu trường cricket trong nhà.
+ International Consultation and Analysis: Tham vấn và Phân tích Quốc tế.
+ International Cooperation Agency: Cơ quan hợp tác quốc tế.
+ Israel Cancer Association: Hiệp hội Ung thư Israel.
+ Intersection Collision Avoidance: Tránh va chạm giao lộ.
+ Inter-Cultural Association: Hiệp hội liên văn hóa.
+ Islington Chinese Association: Hiệp hội người Hoa Islington.
+ Intermuseum Conservation Association: Hiệp hội bảo tồn Intermuseum.
+ International Cloud Atlas: Bản đồ đám mây quốc tế.
+ Industrial Cooperation Agreements: Hiệp định hợp tác công nghiệp.
+ International Chiropractic Association: Hiệp hội thần kinh cột sống quốc tế.
+ International Combustion Australia: Đốt cháy quốc tế Úc.
+ Institute of Contemporary Art: Viện nghệ thuật đương đại.
+ Ingressive Campus Ambassador: Đại sứ khuôn viên Ingression.
+ Immigration and Checkpoints Authority's: Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và trạm kiểm soát.
+ Institute Contemporary Art: Viện nghệ thuật đương đại.
+ Investment Corporation of America: Tập đoàn đầu tư của Mỹ.
+ Institute of Communication Agencies: Học viện các cơ quan truyền thông.
+ Independent Clubs Association: Hiệp hội các câu lạc bộ độc lập.
+ Insurance Corporation of Afghanistan: Tổng công ty bảo hiểm Afghanistan.
+ Independent Charities of America: Tổ chức từ thiện độc lập của Mỹ.
+ International Colored Gemstone Association: Hiệp hội đá quý màu quốc tế.
+ Islamitisch College Amsterdam: Cao đẳng Islamitisch Amsterdam.
+ Israel Cricket Association: Hiệp hội Cricket Israel.
+ Interstate Commerce Act: Đạo luật thương mại giữa các tiểu bang.
+ Integrated Communications Adapter: Bộ điều hợp Truyền thông Tích hợp.
+ Institute for Contemporary Art: Viện nghệ thuật đương đại.
+ Islamic Cyber Army: Quân đội không gian mạng Hồi giáo.
+ Immigration & Checkpoints Authority: Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh & trạm kiểm soát.
+ International Conference in Asia: Hội nghị quốc tế ở Châu Á.
+ Islam and Culture Association: Hiệp hội Văn hóa và Hồi giáo.
+ Industrial Cooperation Authority: Cơ quan Hợp tác Công nghiệp.
+ Institute of Chartered Accountants: Viện Kế toán Công chứng.
+ International Culture Association: Hiệp hội văn hóa quốc tế.
+ Independent Cities Association: Hiệp hội các thành phố độc lập.
+ Institutes of Contemporary Art: Viện nghệ thuật đương đại.
+ International Concert Attractions: Điểm du lịch tại buổi hòa nhạc quốc tế.
+ International Christian Assembly: Hội đồng Cơ đốc quốc tế.
+ Institute for Contemporary Affairs: Viện nghiên cứu các vấn đề đương đại.
+ Interne Council of America: Hội đồng Interne của Mỹ.
+ International Copper Association: Hiệp hội đồng quốc tế.
+ Invalid Children's Aid: Viện trợ cho trẻ em không hợp lệ.
+ International Critics Award: Giải thưởng nhà phê bình quốc tế.
+ Institute of Cinema and Audiovisual: Viện Điện ảnh và Nghe nhìn.
+ Irish Cycling Association: Hiệp hội đi xe đạp Ireland.
+ Internet Commerce Association: Hiệp hội Thương mại Internet.
+ Ikara Comprehensive Academy: Học viện toàn diện Ikara.
+ Ivy Collegiate Academy: Học viện Ivy Collegiate.
+ Institute of Culture and Arts: Viện Văn hóa Nghệ thuật.
+ Industrial Conciliation & Arbitration: Hòa giải & Trọng tài Công nghiệp.
+ Institute Contemporary Arts: Viện nghệ thuật đương đại.
+ Inventory of Children's Activities: Kiểm kê các hoạt động của trẻ em.
+ Independent Components Analysis: Phân tích các thành phần độc lập.
+ Indigenous Climate Action: Hành động khí hậu bản địa.
+ Intermediate Court of Appeals: Tòa phúc thẩm trung cấp.
+ Independent Composers Association: Hiệp hội các nhà soạn nhạc độc lập.
+ Intercollegiate Committee of Athletics: Ủy ban điền kinh liên trường.
+ International Congress of Americanists: Đại hội Mỹ quốc tế.
+ International Confederation of Accordionists: Liên đoàn quốc tế về những người theo chủ nghĩa thống nhất.
+ Insurance Council of Australia: Hội đồng bảo hiểm Úc.
+ Important Community Area: Khu vực cộng đồng quan trọng.
+ Information and Consultation Agreement: Thỏa thuận thông tin và tư vấn.

Post Top Ad