FOUL là gì? Ý nghĩa của từ foul - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2023

FOUL là gì? Ý nghĩa của từ foul

FOUL là gì ?

FOUL là “Fighting for Oxford United's Life” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FOUL

FOUL có nghĩa “Fighting for Oxford United's Life”, dịch sang tiếng Việt là “Chiến đấu cho cuộc sống của Oxford United”.

FOUL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FOUL là “Fighting for Oxford United's Life”.

Post Top Ad