FWP là gì? Ý nghĩa của từ fwp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2023

FWP là gì? Ý nghĩa của từ fwp

FWP là gì ?

FWP là “Fish, Wildlife and Parks” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FWP

FWP có nghĩa “Fish, Wildlife and Parks”, dịch sang tiếng Việt là “Cá, Động vật hoang dã và Công viên”.

FWP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FWP là “Fish, Wildlife and Parks”.

Một số kiểu FWP viết tắt khác:
+ Fine Wine Partners: Đối tác rượu hảo hạng.
+ Food for Work Programme: Chương trình Thực phẩm cho Công việc.
+ Federal Writer's Project: Dự án của Nhà văn Liên bang.
+ Federal Women's Program: Chương trình phụ nữ liên bang.
+ Former Worker Medical Screening Program: Chương trình Kiểm tra Y tế Cựu Công nhân.

Post Top Ad