SPV là gì? Ý nghĩa của từ spv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2023

SPV là gì? Ý nghĩa của từ spv

SPV là gì ?

SPV là “Special Purpose Vehicle” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SPV

SPV có nghĩa “Special Purpose Vehicle”, dịch sang tiếng Việt là “Xe chuyên dùng”.

SPV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SPV là “Special Purpose Vehicle”.

Một số kiểu SPV viết tắt khác:
+ Shope Papilloma Virus: Siêu vi trùng Papilloma ở Shope.
+ Simplified Payment Verification: Xác minh thanh toán được đơn giản hóa.
+ Spark Plug Velocimeter: Máy đo tốc độ bugi.
+ Supacat Protected Vehicle: Xe được bảo vệ Supacat.
+ Spectrum Pursuit Vehicles: Phương tiện truy đuổi Spectrum.
+ Solar Photovoltaic: Tấm pin năng lượng mặt trời.
+ Single Pressure Vessel: Bình áp lực đơn.
+ Sardar Patel Vidyalaya.
+ Surface Protection Vinyl: Bảo vệ bề mặt Vinyl.
+ San Perlita Virus: Vi rút San Perlita.
+ Small Protected Vehicle: Phương tiện được bảo vệ nhỏ.
+ Spectrum Pursuit Vehicle: Phương tiện truy đuổi Spectrum.
+ Surinaamse Padvinders Vereniging.
+ Socialist Party of Vancouver: Đảng Xã hội của Vancouver.

Post Top Ad