GOV là gì? Ý nghĩa của từ gov - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2023

GOV là gì? Ý nghĩa của từ gov

GOV là gì ?

GOV là “Generations Of Virtue” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GOV

GOV có nghĩa “Generations Of Virtue”, dịch sang tiếng Việt là “Các thế hệ nhân đức”.

GOV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GOV là “Generations Of Virtue”.

Post Top Ad