TESP là gì? Ý nghĩa của từ tesp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2023

TESP là gì? Ý nghĩa của từ tesp

TESP là gì ?

TESP là “Tuvalu Education Strategic Plan” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TESP

TESP có nghĩa “Tuvalu Education Strategic Plan”, dịch sang tiếng Việt là “Kế hoạch chiến lược giáo dục Tuvalu”.

TESP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TESP là “Tuvalu Education Strategic Plan”.

Một số kiểu TESP viết tắt khác:
+ TES Philippines Inc..
+ Team for Electronic Spin Resonance: Đội cộng hưởng quay điện tử.

Post Top Ad