ABP là gì? Ý nghĩa của từ abp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2023

ABP là gì? Ý nghĩa của từ abp

ABP là gì ?

ABP là “Androgen-Binding Protein” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ABP

ABP có nghĩa “Androgen-Binding Protein”, dịch sang tiếng Việt là “Protein liên kết androgen”.

ABP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ABP là “Androgen-Binding Protein”.

Một số kiểu ABP viết tắt khác:
+ American Board of Pediatrics: Hội đồng Nhi khoa Hoa Kỳ.
+ Afghan Border Police: Cảnh sát biên giới Afghanistan.
+ Apostolic Bible Polyglot: Đa ngữ Kinh thánh Tông đồ.
+ Associated British Ports: Các cổng liên kết của Anh.
+ All Blended Party: Tất cả các bữa tiệc kết hợp.
+ Ananda Bazar Patrika.
+ Alabama Blues Project: Dự án Alabama Blues.
+ Automated Business Process: Quy trình kinh doanh tự động.
+ Associated Book Publishers: Nhà xuất bản sách được liên kết.
+ Alternating Bit Protocol: Giao thức Bit luân phiên.
+ Athlete Biological Passports: Hộ chiếu sinh học của vận động viên.
+ Asian British Parliamentary: Nghị viện Anh gốc Á.
+ Actin-Binding Proteins: Các protein liên kết actin.
+ Academic Bridge Program: Chương trình cầu nối học thuật.
+ Active Braking Pivot: Trục phanh chủ động.
+ Amana Bank PLC: Ngân hàng Amana PLC.
+ Assumption-Based Planning: Lập kế hoạch dựa trên giả định.
+ Agrobiology and Pedology: Nông sinh học và Nhi khoa.
+ Adblock Plus.
+ Ambi Budd Presswerke.
+ Anandabazar Patrika.
+ Association for Business Psychology: Hiệp hội Tâm lý Kinh doanh.
+ Associated Baptist Press: Báo chí baptist liên kết.
+ Association of Black Psychologists: Hiệp hội các nhà tâm lý học đen.
+ Athlete Biological Passport: Hộ chiếu sinh học vận động viên.
+ Ambulatory Blood Pressure: Huyết áp lưu động.
+ ArenaBall Philippines.
+ Anugerah Bintang Popular: Anugerah Bintang Phổ biến.
+ Accelerated Bridge Program: Chương trình Cầu nối Tăng tốc.
+ Association Benefit Plan: Kế hoạch lợi ích của hiệp hội.
+ Active Brownian Particle: Hạt màu nâu hoạt tính.
+ Associated Business Publications: Ấn phẩm kinh doanh được liên kết.
+ American Board of Psychoanalysis: Hội đồng phân tâm học Hoa Kỳ.
+ All Blending Party: Tất cả các bữa tiệc pha trộn.
+ Association of Brazilian Planetariums: Hiệp hội các cung thiên văn Brazil.
+ Afghan Border Force: Lực lượng biên giới Afghanistan.
+ Archaeal Bundling Pili.
+ Arterial Blood Pressure: Huyết áp động mạch.
+ Anchor Borrowers Programme: Chương trình người vay neo.
+ Alliance of Bicolnon Party: Liên minh Đảng Bicolnon.

Post Top Ad