SAQ là gì? Ý nghĩa của từ saq - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2023

SAQ là gì? Ý nghĩa của từ saq

SAQ là gì ?

SAQ là “Self-Assessment Questionnaire” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SAQ

SAQ có nghĩa “Self-Assessment Questionnaire”, dịch sang tiếng Việt là “Bảng câu hỏi tự đánh giá”.

SAQ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SAQ là “Self-Assessment Questionnaire”.

Một số kiểu SAQ viết tắt khác:
+ Soluble anthraquinone: Anthraquinon hòa tan.
+ Short Answer Question: Câu trả lời ngắn.
+ Short-Answer Question: Câu hỏi trả lời ngắn.
+ Synkinesis Assessment Questionnaire: Bảng câu hỏi đánh giá Synkinesis.
+ Speed, Agility and Quickness: Tốc độ, Nhanh nhẹn và Nhanh nhẹn.
+ Seattle Angina Questionnaire: Bảng câu hỏi về chứng đau thắt ngực ở Seattle.

Post Top Ad