CKT là gì? Ý nghĩa của từ ckt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2023

CKT là gì? Ý nghĩa của từ ckt

CKT là gì ?

CKT là “Central Klaipėda Terminal” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CKT

CKT có nghĩa “Central Klaipėda Terminal”, dịch sang tiếng Việt là “Nhà ga trung tâm Klaipėda”.

CKT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CKT là “Central Klaipėda Terminal”.

Một số kiểu CKT viết tắt khác:
+ Ghee Kung Tong.

Post Top Ad