EYA là gì? Ý nghĩa của từ eya - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2023

EYA là gì? Ý nghĩa của từ eya

EYA là gì ?

EYA là “European Young Ambassador” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EYA

EYA có nghĩa “European Young Ambassador”, dịch sang tiếng Việt là “Đại sứ trẻ Châu Âu”.

EYA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EYA là “European Young Ambassador”.

Một số kiểu EYA viết tắt khác:
+ Eyes absent: Mắt vắng bóng.
+ Elida Y Avante.
+ European Youth Award: Giải thưởng Thanh niên Châu Âu.

Post Top Ad