CRV là gì? Ý nghĩa của từ crv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2023

CRV là gì? Ý nghĩa của từ crv

CRV là gì ?

CRV là “Coordinate Remote Viewing” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CRV

CRV có nghĩa “Coordinate Remote Viewing”, dịch sang tiếng Việt là “Phối hợp xem từ xa”.

CRV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CRV là “Coordinate Remote Viewing”.

Một số kiểu CRV viết tắt khác:
+ California Redemption Value: Giá trị quy đổi ở California.
+ Crew Return Vehicle: Phi hành đoàn trở về phương tiện.
+ Charles River Ventures: Liên doanh sông Charles.
+ Coastal Research Vessel: Tàu nghiên cứu ven biển.
+ Combat Reconnaissance Vehicle: Xe trinh sát chiến đấu.
+ China Resources Vanguard: Tài nguyên Trung Quốc Vanguard.
+ Computer and Robot Vision: Máy tính và Thị giác Robot.
+ Chinese Rural Vehicle: Xe nông thôn Trung Quốc.
+ Cowbone Ridge Virus: Vi rút rệp xương bò.
+ Cavalry Recce Vehicles: Các phương tiện tiếp nhận kỵ binh.
+ Cheng Rotation Vane: Cánh xoay cheng.
+ Committee of Returned Volunteers: Ủy ban tình nguyện viên trở về.
+ Coastguard Rescue Vessel: Tàu cứu hộ tuần duyên.

Post Top Ad