SALE là gì? Ý nghĩa của từ sale - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2023

SALE là gì? Ý nghĩa của từ sale

SALE là gì ?

SALE là “Singapore Aircraft Leasing Enterprise” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SALE

SALE có nghĩa “Singapore Aircraft Leasing Enterprise”, dịch sang tiếng Việt là “Doanh nghiệp cho thuê máy bay Singapore”.

SALE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SALE là “Singapore Aircraft Leasing Enterprise”.

Post Top Ad