NJV là gì? Ý nghĩa của từ njv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2023

NJV là gì? Ý nghĩa của từ njv

NJV là gì ?

NJV là “North Jersey Valkyries” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NJV

NJV có nghĩa “North Jersey Valkyries”, dịch sang tiếng Việt là “Các Valkyries Bắc Jersey”.

NJV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NJV là “North Jersey Valkyries”.

Một số kiểu NJV viết tắt khác:
+ Narayan Jagannath Vaidya.

Post Top Ad