EPIC là gì? Ý nghĩa của từ epic - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2023

EPIC là gì? Ý nghĩa của từ epic

EPIC là gì ?

EPIC là “Explicitly Parallel Instruction Computing” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EPIC

EPIC có nghĩa “Explicitly Parallel Instruction Computing”, dịch sang tiếng Việt là “Tính toán hướng dẫn song song rõ ràng”.

EPIC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EPIC là “Explicitly Parallel Instruction Computing”.

Một số kiểu EPIC viết tắt khác:
+ East Plano Islamic Center: Trung tâm Hồi giáo Đông Plano.
+ End Poverty in California: Xóa đói nghèo ở California.
+ Electronic Privacy Information Center: Trung tâm Thông tin Bảo mật Điện tử.
+ Exhibition Park in Canberra: Công viên Triển lãm ở Canberra.
+ European Public Information Centre: Trung tâm Thông tin Công cộng Châu Âu.
+ Enabling Peace in Iraq Center: Khơi dậy hòa bình ở Trung tâm Iraq.
+ Embedded Platform for Industrial Computing: Nền tảng nhúng cho máy tính công nghiệp.
+ Electronic Photo Identity Card: Chứng minh nhân dân ảnh điện tử.
+ El Paso Intelligence Center: Trung tâm tình báo El Paso.
+ Elector's Photo Identity Card: Chứng minh thư có ảnh của cử tri.
+ European Photon Imaging Camera: Máy ảnh Photon Châu Âu.
+ Elderly Pharmaceutical Insurance Coverage: Bảo hiểm bảo hiểm dược phẩm dành cho người cao tuổi.
+ Educational Partnership for Innovation in Communities: Quan hệ đối tác giáo dục để đổi mới trong cộng đồng.
+ European Photonics Industry Consortium: Hiệp hội Công nghiệp Quang tử Châu Âu.
+ Energy Production and Infrastructure Center: Trung tâm Cơ sở hạ tầng và Sản xuất Năng lượng.
+ European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition: Điều tra Triển vọng của Châu Âu về Ung thư và Dinh dưỡng.
+ electronic Plant Information Centre: Trung tâm thông tin thực vật điện tử.
+ Ethanol Promotion and Information Council: Hội đồng Thông tin và Xúc tiến Ethanol.
+ Ecliptic Plane Input Catalog: Danh mục đầu vào mặt phẳng sinh thái.
+ Exult Process Intelligence Center: Trung tâm thông minh về quy trình kết quả.
+ Edison Polymer Innovation Corporation: Tập đoàn đổi mới polyme Edison.

Post Top Ad