DZI là gì? Ý nghĩa của từ dzi - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2023

DZI là gì? Ý nghĩa của từ dzi

DZI là gì ?

DZI là “Deep Zoom Image” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DZI

DZI có nghĩa “Deep Zoom Image”, dịch sang tiếng Việt là “Hình ảnh thu phóng sâu”.

DZI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DZI là “Deep Zoom Image”.

Post Top Ad