IEF là gì? Ý nghĩa của từ ief - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2023

IEF là gì? Ý nghĩa của từ ief

IEF là gì ?

IEF là “Isoelectric focusing” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IEF

IEF có nghĩa “Isoelectric focusing”, dịch sang tiếng Việt là “Tập trung đẳng điện”.

IEF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IEF là “Isoelectric focusing”.

Một số kiểu IEF viết tắt khác:
+ International Energy Forum: Diễn đàn Năng lượng Quốc tế.
+ Indian Expeditionary Force: Lực lượng viễn chinh Ấn Độ.
+ Israeli Elite Force: Lực lượng tinh nhuệ của Israel.
+ International Elephant Foundation: Tổ chức voi quốc tế.
+ International Electone Festival: Liên hoan Electone quốc tế.
+ International Entrepreneurship Forum: Diễn đàn Doanh nhân Quốc tế.
+ Index of Economic Freedom: Chỉ số Tự do Kinh tế.
+ Indigenous Education Foundation: Tổ chức giáo dục bản địa.
+ Indian Expeditionary Forces: Lực lượng viễn chinh Ấn Độ.
+ Innovative Education Forum: Diễn đàn giáo dục đổi mới.
+ Forest Institute Foundation: Tổ chức Viện Rừng.
+ Integral Equation Formalism: Chủ nghĩa hình thức phương trình tích phân.
+ Integrated Education Fund: Quỹ giáo dục tích hợp.
+ International Energy Foundation: Quỹ Năng lượng Quốc tế.
+ Islamic Economics and Finance: Kinh tế và Tài chính Hồi giáo.
+ Inertial Electrostatic Fusion: Dung hợp tĩnh điện quán tính.
+ Investor Education Fund: Quỹ giáo dục nhà đầu tư.
+ Inertial-Electrodynamic Fusion: Hợp nhất điện động lực quán tính.
+ Israel Education Fund: Quỹ giáo dục Israel.
+ International Excellence Federation: Liên đoàn xuất sắc quốc tế.
+ Ice Engineering Facility: Cơ sở Kỹ thuật Nước đá.
+ Institute for Economic Forecasting: Viện Dự báo Kinh tế.

Post Top Ad