HOMA là gì? Ý nghĩa của từ homa - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2023

HOMA là gì? Ý nghĩa của từ homa

HOMA là gì ?

HOMA là “Homeostasis model assessment” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HOMA

HOMA có nghĩa “Homeostasis model assessment”, dịch sang tiếng Việt là “Đánh giá mô hình cân bằng nội môi”.

HOMA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HOMA là “Homeostasis model assessment”.

Một số kiểu HOMA viết tắt khác:
+ Honolulu Museum of Art: Bảo tàng nghệ thuật Honolulu.

Post Top Ad