YY là gì? Ý nghĩa của từ yy - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2023

YY là gì? Ý nghĩa của từ yy

YY là gì ?

YY là “Year Year” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ YY

YY có nghĩa “Year Year”, dịch sang tiếng Việt là “Năm năm”.

YY là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng YY là “Year Year”.

Một số kiểu YY viết tắt khác:
+ Why Why: Tại sao tại sao.
+ Yechiam Yemini.

Post Top Ad