THV là gì? Ý nghĩa của từ thv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2023

THV là gì? Ý nghĩa của từ thv

THV là gì ?

THV là “Transcatheter Heart Valves” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ THV

THV có nghĩa “Transcatheter Heart Valves”, dịch sang tiếng Việt là “Van tim máy thu”.

THV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng THV là “Transcatheter Heart Valves”.

Một số kiểu THV viết tắt khác:
+ Trinity House Vessel: Nhà tàu Trinity.
+ Tachytransmissive Harran Virus: Vi rút harran dễ lây lan.
+ The Horsemen's Voice: Tiếng nói của kỵ sĩ.

Post Top Ad