CWE là gì? Ý nghĩa của từ cwe - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2023

CWE là gì? Ý nghĩa của từ cwe

CWE là gì ?

CWE là “Common Weakness Enumeration” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CWE

CWE có nghĩa “Common Weakness Enumeration”, dịch sang tiếng Việt là “Liệt kê điểm yếu chung”.

CWE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CWE là “Common Weakness Enumeration”.

Một số kiểu CWE viết tắt khác:
+ Collaborative Working Environment: Môi trường làm việc hợp tác.
+ Chief Wage Earners: Người hưởng lương chính.
+ Collaborative Working Group Environment: Môi trường nhóm làm việc hợp tác.
+ Continental Wrestling Entertainment: Giải trí đấu vật lục địa.
+ Chief Wage Earner: Người kiếm tiền lương chính.
+ California Wrestling Entertainment: Giải trí đấu vật ở California.
+ Cyber Warfare Engineer: Kỹ sư chiến tranh mạng.
+ Common Written Examination: Kiểm tra Viết chung.
+ Canadian Wrestling's Elite: Giải đấu vật của Canada.
+ China Wrestling Entertainment: Giải đấu đấu vật Trung Quốc.
+ Commission for Women's Equality: Ủy ban vì sự bình đẳng của phụ nữ.
+ Championship Wrestling Entertainment: Giải trí đấu vật vô địch.
+ Central Western European: Trung Tây Âu.
+ Certified Wine Educator: Nhà giáo dục rượu được chứng nhận.
+ Central West End: Trung tâm phía tây.
+ Cooperative Wholesale Establishment: Cơ sở bán buôn hợp tác.
+ Comprehensive Written Examination: Kiểm tra Viết toàn diện.
+ Center for Water and the Environment: Trung tâm Nước và Môi trường.
+ Catalyst for Women Entrepreneurship: Chất xúc tác cho nữ doanh nhân.

Post Top Ad