MBV là gì? Ý nghĩa của từ mbv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2023

MBV là gì? Ý nghĩa của từ mbv

MBV là gì ?

MBV là “Mixed Bacterial Vaccines” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MBV

MBV có nghĩa “Mixed Bacterial Vaccines”, dịch sang tiếng Việt là “Thuốc chủng ngừa vi khuẩn hỗn hợp”.

MBV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MBV là “Mixed Bacterial Vaccines”.

Một số kiểu MBV viết tắt khác:
+ Matrix-Bound Nanovesicles: Nanovesicles-Bound ma trận.
+ Mechanism-Based View: Chế độ xem dựa trên cơ chế.

Post Top Ad