TMF là gì? Ý nghĩa của từ tmf - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2023

TMF là gì? Ý nghĩa của từ tmf

TMF là gì ?

TMF là “Trainee Management Flight” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TMF

TMF có nghĩa “Trainee Management Flight”, dịch sang tiếng Việt là “Chuyến bay quản lý thực tập sinh”.

TMF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TMF là “Trainee Management Flight”.

Một số kiểu TMF viết tắt khác:
+ Testicular Feminization Mutation: Đột biến nữ tính hóa tinh hoàn.
+ Terasem Movement Foundation: Tổ chức Phong trào Terasem.
+ Terminated Merchant File: Tệp người bán bị chấm dứt.
+ Tails Management Facility: Cơ sở quản lý Tails.
+ TeleManagement Forum: Diễn đàn TeleManagement.
+ Tailings Management Facility: Cơ sở quản lý Tailings.
+ The Music Factory: Nhà máy âm nhạc.
+ Treasury Managed Fund: Quỹ Quản lý Kho bạc.
+ The Molecular Foundry: Xưởng đúc phân tử.
+ Transaction Monitoring Facility: Cơ sở giám sát giao dịch.
+ Table Mountain Facility: Cơ sở Table Mountain.
+ Terminology Mark-up Framework: Khung đánh dấu thuật ngữ.
+ Transamerica Municipal Finance: Tài chính thành phố Transamerica.
+ Tanzania Media Fund: Quỹ truyền thông Tanzania.

Post Top Ad