OVH là gì? Ý nghĩa của từ ovh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2023

OVH là gì? Ý nghĩa của từ ovh

OVH là gì ?

OVH là “Open Vessel Harvesting” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OVH

OVH có nghĩa “Open Vessel Harvesting”, dịch sang tiếng Việt là “Khai thác tàu mở”.

OVH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OVH là “Open Vessel Harvesting”.

Một số kiểu OVH viết tắt khác:
+ Ohio Veterans Homes: Nhà Cựu chiến binh Ohio.

Post Top Ad