DHC là gì? Ý nghĩa của từ dhc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2023

DHC là gì? Ý nghĩa của từ dhc

DHC là gì ?

DHC là “Defence Helicopter Command” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DHC

DHC có nghĩa “Defence Helicopter Command”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ chỉ huy trực thăng phòng thủ”.

DHC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DHC là “Defence Helicopter Command”.

Một số kiểu DHC viết tắt khác:
+ Danish Headache Center: Trung tâm Đau đầu Đan Mạch.
+ Discovery Holding Company: Công ty cổ phần Discovery.
+ Director of Hatcheries and Conditioning: Giám đốc Trại ấp và Điều hòa.
+ Detroit Housing Commission: Ủy ban Nhà ở Detroit.
+ Dalian Hi-Think Computer: Máy tính Hi-Think Đại Liên.
+ Deputy Humanitarian Coordinator: Phó điều phối viên nhân đạo.
+ Differential Heating Container: Thùng sưởi khác biệt.
+ Diocese of the Holy Cross: Giáo phận Mến Thánh Giá.
+ Diesel Hydraulic Car: Xe thủy lực diesel.
+ Daniel Ho Creations.
+ Dartmouth-Hitchcock Clinic: Phòng khám Dartmouth-Hitchcock.
+ District Heating and Cooling: Hệ thống sưởi và làm mát khu vực.
+ Dihydrochalcone.
+ Delfia-Hollandia Combinatie: Tổ hợp Delfia-Hollandia.
+ Dynein Heavy Chain: Chuỗi nặng Dynein.
+ Devon Heritage Centre: Trung tâm Di sản Devon.
+ Doctor Honoris Causa: Bác sĩ Honoris Causa.

Post Top Ad