WKF là gì? Ý nghĩa của từ wkf - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2023

WKF là gì? Ý nghĩa của từ wkf

WKF là gì ?

WKF là “World Karate Federation” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ WKF

WKF có nghĩa “World Karate Federation”, dịch sang tiếng Việt là “Liên đoàn karate thế giới”.

WKF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng WKF là “World Karate Federation”.

Một số kiểu WKF viết tắt khác:
+ World Kickboxing Federation: Liên đoàn Kickboxing Thế giới.
+ Wiener Karosserie Fabrik.

Post Top Ad