DKC là gì? Ý nghĩa của từ dkc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2023

DKC là gì? Ý nghĩa của từ dkc

DKC là gì ?

DKC là “District Knowledge Center” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DKC

DKC có nghĩa “District Knowledge Center”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm tri thức huyện”.

DKC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DKC là “District Knowledge Center”.

Một số kiểu DKC viết tắt khác:
+ Dyskeratosis congenita: Dyskeratosis bẩm sinh.
+ Dutch Kennel Club: Câu lạc bộ cũi Hà Lan.
+ Democratic Kerala Congress: Đại hội Kerala Dân chủ.
+ Dallas Karting Complex: Khu phức hợp Dallas Karting.

Post Top Ad