BUP là gì? Ý nghĩa của từ bup - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2023

BUP là gì? Ý nghĩa của từ bup

BUP là gì ?

BUP là “Basic Unified Process” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BUP

BUP có nghĩa “Basic Unified Process”, dịch sang tiếng Việt là “Quy trình hợp nhất cơ bản”.

BUP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BUP là “Basic Unified Process”.

Một số kiểu BUP viết tắt khác:
+ Bureau of Ukrainian Press: Cục Báo chí Ukraina.
+ Bangladesh University of Professionals: Đại học chuyên nghiệp Bangladesh.
+ Baltic University Programme: Chương trình Đại học Baltic.
+ British Unionist Party: Đảng đoàn thể Anh.
+ Bristol United Press: Báo chí thống nhất Bristol.
+ Bachillerato Unificado Polivalente: Trường trung học thống nhất chính trị.
+ Bologna University Press: Nhà xuất bản Đại học Bologna.
+ Brunei United Party: Đảng thống nhất Brunei.
+ Bangladesh University of Professional: Đại học chuyên nghiệp Bangladesh.
+ Bangladesh Unnayan Parishad.
+ Bottom-Up Proteomics: Từ dưới lên Proteomics.
+ British United Press: Báo chí thống nhất của Anh.
+ By-Products Utilization Program: Chương trình sử dụng sản phẩm phụ.
+ Bononia University Press: Nhà xuất bản Đại học Bononia.

Post Top Ad