WEW là gì? Ý nghĩa của từ wew - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2023

WEW là gì? Ý nghĩa của từ wew

WEW là gì ?

WEW là “World Entertainment Wrestling” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ WEW

WEW có nghĩa “World Entertainment Wrestling”, dịch sang tiếng Việt là “Đấu vật giải trí thế giới”.

WEW là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng WEW là “World Entertainment Wrestling”.

Một số kiểu WEW viết tắt khác:
+ World Entertainment War: Chiến tranh giải trí thế giới.
+ Women's Extreme Wrestling: Đấu vật mạo hiểm nữ.
+ Women's Erotic Wrestling: Đấu vật khiêu dâm nữ.
+ World Engineering Week: Tuần kỹ thuật thế giới.
+ Wales, Europe and the World: Wales, Châu Âu và Thế giới.
+ Women in Economics Workshop: Hội thảo Phụ nữ trong Kinh tế.

Post Top Ad