DOPE là gì? Ý nghĩa của từ dope - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2023

DOPE là gì? Ý nghĩa của từ dope

DOPE là gì ?

DOPE là “Derivational-Only Popular Etymology” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DOPE

DOPE có nghĩa “Derivational-Only Popular Etymology”, dịch sang tiếng Việt là “Từ nguyên phổ biến chỉ dẫn xuất”.

DOPE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DOPE là “Derivational-Only Popular Etymology”.

Một số kiểu DOPE viết tắt khác:
+ Dioleyl phosphatidyl ethanolamine.

Post Top Ad