LGSP là gì? Ý nghĩa của từ lgsp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2023

LGSP là gì? Ý nghĩa của từ lgsp

LGSP là gì ?

LGSP là “Local Government Support Program” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LGSP

LGSP có nghĩa “Local Government Support Program”, dịch sang tiếng Việt là “Chương trình hỗ trợ của chính quyền địa phương”.

LGSP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LGSP là “Local Government Support Program”.

Post Top Ad