TUS là gì? Ý nghĩa của từ tus - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2023

TUS là gì? Ý nghĩa của từ tus

TUS là gì ?

TUS là “Time-Use Survey” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TUS

TUS có nghĩa “Time-Use Survey”, dịch sang tiếng Việt là “Khảo sát sử dụng thời gian”.

TUS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TUS là “Time-Use Survey”.

Một số kiểu TUS viết tắt khác:
+ Transform Units: Đơn vị biến đổi.
+ Technological University of the Shannon: Đại học Công nghệ Shannon.
+ Tokyo University of Science: Đại học Khoa học Tokyo.
+ The Unicode Standard: Chuẩn Unicode.
+ Technological Universities: Trường đại học công nghệ.
+ Terminal Units: Đơn vị đầu cuối.
+ Technical University of the State: Đại học Kỹ thuật của Bang.
+ The Ursuline School: Trường học Ursuline.
+ Trailing Umbilical System: Hệ thống rốn.
+ Transcranial ultrasound: Siêu âm xuyên sọ.
+ Trade Union Side: Công đoàn.
+ Tampa Union Station: Ga Tampa Union.

Post Top Ad