WES là gì? Ý nghĩa của từ wes - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2023

WES là gì? Ý nghĩa của từ wes

WES là gì ?

WES là “Weapon Effects Simulation” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ WES

WES có nghĩa “Weapon Effects Simulation”, dịch sang tiếng Việt là “Mô phỏng hiệu ứng vũ khí”.

WES là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng WES là “Weapon Effects Simulation”.

Một số kiểu WES viết tắt khác:
+ Weapon Entry System: Hệ thống nhập vũ khí.
+ Westside Express Service: Dịch vụ chuyển phát nhanh Westside.
+ Women's Engineering Society: Hiệp hội kỹ thuật nữ.
+ Waterways Experiment Station: Trạm thí nghiệm đường thủy.
+ World Education Services: Dịch vụ Giáo dục Thế giới.
+ Wind-Evaporation-SST: Bốc hơi gió-SST.

Post Top Ad