JFA là gì? Ý nghĩa của từ jfa - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2023

JFA là gì? Ý nghĩa của từ jfa

JFA là gì ?

JFA là “Jump Flooding Algorithm” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ JFA

JFA có nghĩa “Jump Flooding Algorithm”, dịch sang tiếng Việt là “Thuật toán Jump Flooding”.

JFA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng JFA là “Jump Flooding Algorithm”.

Một số kiểu JFA viết tắt khác:
+ Japan Football Association: Hiệp hội bóng đá Nhật Bản.
+ Jordan Football Association: Hiệp hội bóng đá Jordan.
+ Jersey Football Association: Hiệp hội bóng đá Jersey.
+ Jewish Future Alliance: Liên minh tương lai của người Do Thái.
+ Jharkhand Football Association: Hiệp hội bóng đá Jharkhand.
+ Johor Football Association: Hiệp hội bóng đá Johor.
+ Judo Federation of Australia: Liên đoàn Judo Úc.
+ Journalists' Forum Assam: Diễn đàn nhà báo Assam.
+ JAL Flight Academy: Học viện bay JAL.
+ Japan Flying Disk Athletic: Đĩa bay Nhật Bản điền kinh.
+ Jody Foster's Army.
+ Japan Fistball Association: Hiệp hội bóng ném Nhật Bản.

Post Top Ad