EAF là gì? Ý nghĩa của từ eaf - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2023

EAF là gì? Ý nghĩa của từ eaf

EAF là gì ?

EAF là “Electric Arc Furnace” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EAF

EAF có nghĩa “Electric Arc Furnace”, dịch sang tiếng Việt là “Lò hồ quang điện”.

EAF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EAF là “Electric Arc Furnace”.

Một số kiểu EAF viết tắt khác:
+ Egyptian Air Force: Không quân Ai Cập.
+ Effort Adjustment Factor: Yếu tố điều chỉnh nỗ lực.
+ Enterprise Architecture Framework: Khung kiến trúc doanh nghiệp.
+ Ethiopian Athletic Federation: Liên đoàn điền kinh Ethiopia.
+ European Alliance for Freedom: Liên minh Châu Âu vì Tự do.
+ Eastern Air Force: Lực lượng không quân miền Đông.
+ East Asia Forum: Diễn đàn Đông Á.
+ Expeditionary Airfield: Sân bay Viễn chinh.
+ Early Anatolian Farmers: Nông dân Anatolian sơ khai.
+ Egyptian Athletic Federation: Liên đoàn điền kinh Ai Cập.
+ Ecosystem Approach to Fisheries: Phương pháp tiếp cận hệ sinh thái đối với nghề cá.
+ Ecuadorian Air Force: Lực lượng không quân Ecuador.
+ Equivalent Availability Factor: Hệ số khả dụng tương đương.
+ East African Federation: Liên bang Đông Phi.
+ European Air Force: Lực lượng Không quân Châu Âu.
+ Ethiopian Athletics Federation: Liên đoàn điền kinh Ethiopia.
+ Environmental Action Foundation: Tổ chức hành động vì môi trường.
+ Eastern Anarchist Federation: Liên đoàn vô chính phủ phương Đông.
+ Expeditionary Air Force: Lực lượng không quân viễn chinh.
+ Ethiopian Air Force: Không quân Ethiopia.
+ EECONET Action Fund: Quỹ hành động EECONET.
+ Edinburgh Art Festival: Lễ hội nghệ thuật Edinburgh.
+ Educational Advancement Foundation: Quỹ Tiến bộ Giáo dục.
+ Experimental Art Foundation: Tổ chức nghệ thuật thử nghiệm.

Post Top Ad