QOH là gì? Ý nghĩa của từ qoh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2023

QOH là gì? Ý nghĩa của từ qoh

QOH là gì ?

QOH là “Queen's Own Hussars” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ QOH

QOH có nghĩa “Queen's Own Hussars”, dịch sang tiếng Việt là “Hussars riêng của Nữ hoàng”.

QOH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng QOH là “Queen's Own Hussars”.

Một số kiểu QOH viết tắt khác:
+ Queen's Own Highlanders: Những người dân vùng cao riêng của Nữ hoàng.

Post Top Ad