QST là gì? Ý nghĩa của từ qst - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2023

QST là gì? Ý nghĩa của từ qst

QST là gì ?

QST là “Quantum Science and Technology” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ QST

QST có nghĩa “Quantum Science and Technology”, dịch sang tiếng Việt là “Khoa học và Công nghệ Lượng tử”.

QST là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng QST là “Quantum Science and Technology”.

Một số kiểu QST viết tắt khác:
+ Quantitative Sensory Testing: Kiểm tra định lượng cảm quan.
+ Quantitative storytelling: Kể chuyện định lượng.
+ Quasi-Static Tunnelling: Đường hầm gần tĩnh.
+ Quiet System Technology: Công nghệ hệ thống yên tĩnh.
+ Quetta Shura Taliban.
+ Quench and Self-Temper: Quench và Self-Temper.
+ Quebec Sales Tax: Thuế bán hàng Quebec.
+ Quadratic Synchronous Transit: Chuyển tuyến đồng bộ bậc hai.
+ Quick-Step Floors: Tầng bước nhanh.

Post Top Ad