NGFL là gì? Ý nghĩa của từ ngfl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2023

NGFL là gì? Ý nghĩa của từ ngfl

NGFL là gì ?

NGFL là “North Gippsland Football League” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NGFL

NGFL có nghĩa “North Gippsland Football League”, dịch sang tiếng Việt là “Giải bóng đá Bắc Gippsland”.

NGFL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NGFL là “North Gippsland Football League”.

Một số kiểu NGFL viết tắt khác:
+ National Grid for Learning: Lưới quốc gia cho học tập.

Post Top Ad