EGD là gì? Ý nghĩa của từ egd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2023

EGD là gì? Ý nghĩa của từ egd

EGD là gì ?

EGD là “Ethernet Global Data” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EGD

EGD có nghĩa “Ethernet Global Data”, dịch sang tiếng Việt là “Dữ liệu toàn cầu Ethernet”.

EGD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EGD là “Ethernet Global Data”.

Một số kiểu EGD viết tắt khác:
+ Esophagogastroduodenoscopy: Soi thực quản.
+ Effectiveness Guidance Document: Tài liệu Hướng dẫn Hiệu quả.
+ European Golf Design: Thiết kế sân gôn Châu Âu.
+ Equality-Generating Dependency: Sự phụ thuộc tạo ra bình đẳng.
+ Electronic Government Directorate: Ban Giám đốc Chính phủ Điện tử.
+ Exelby Green Dragon: Rồng xanh Exelby.
+ Evolved Gas Detection: Phát hiện khí đã phát triển.
+ Environmental Graphic Design: Thiết kế đồ họa môi trường.
+ Electronic Gaming Devices: Thiết bị chơi game điện tử.
+ Engineering, Graphics, and Design: Kỹ thuật, Đồ họa và Thiết kế.

Post Top Ad