NPWP là gì? Ý nghĩa của từ npwp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2023

NPWP là gì? Ý nghĩa của từ npwp

NPWP là gì ?

NPWP là “National Parliament of West Papua” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NPWP

NPWP có nghĩa “National Parliament of West Papua”, dịch sang tiếng Việt là “Quốc hội Tây Papua”.

NPWP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NPWP là “National Parliament of West Papua”.

Post Top Ad