ACOS là gì? Ý nghĩa của từ acos - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2023

ACOS là gì? Ý nghĩa của từ acos

ACOS là gì ?

ACOS là “Advanced Core Operating System” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ACOS

ACOS có nghĩa “Advanced Core Operating System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ điều hành cốt lõi nâng cao”.

ACOS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ACOS là “Advanced Core Operating System”.

Một số kiểu ACOS viết tắt khác:
+ Accountable Care Organizations: Tổ chức chăm sóc có trách nhiệm.
+ Assistant Chief Of Staff: Trợ lý Tổng Tham mưu trưởng.
+ Amadeus Commercial Organisations: Tổ chức thương mại Amadeus.
+ Area Census Offices: Văn phòng điều tra dân số khu vực.
+ Asteroids in Cometary Orbits: Tiểu hành tinh trong quỹ đạo sao chổi.
+ Airborne Communications Officers: Sĩ quan Liên lạc Nhảy dù.
+ A Culture Of Safety: Văn hóa An toàn.
+ Automated Customs Operating System: Hệ điều hành hải quan tự động.
+ Air Combat Officers: Sĩ quan Không chiến.
+ Ambulance Community Officers: Nhân viên cộng đồng cứu thương.
+ Accountable Care Organisations: Tổ chức chăm sóc có trách nhiệm.
+ Accredited Consulting Companies: Các công ty tư vấn được công nhận.
+ Australian Co-ordination Section: Ban Điều phối Úc.
+ American College of Surgeons: Cao đẳng bác sĩ phẫu thuật Hoa Kỳ.
+ Advanced Coronal Observing System: Hệ thống quan sát mạch vành nâng cao.
+ Admiral Commanding, Orkneys and Shetlands: Chỉ huy Đô đốc, Orkneys và Shetlands.
+ American College of Osteopathic Surgeons: Cao đẳng bác sĩ phẫu thuật xương Hoa Kỳ.
+ American College Of Surgeon: Cao đẳng bác sĩ phẫu thuật Hoa Kỳ.
+ Acting Chief Of Staff: Quyền Tham mưu trưởng.

Post Top Ad