NAHH là gì? Ý nghĩa của từ nahh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2023

NAHH là gì? Ý nghĩa của từ nahh

NAHH là gì ?

NAHH là “National Alliance for Hispanic Health” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NAHH

NAHH có nghĩa “National Alliance for Hispanic Health”, dịch sang tiếng Việt là “Liên minh quốc gia về sức khỏe gốc Tây Ban Nha”.

NAHH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NAHH là “National Alliance for Hispanic Health”.

Post Top Ad