NOP là gì? Ý nghĩa của từ nop - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2023

NOP là gì? Ý nghĩa của từ nop

NOP là gì ?

NOP là “National Organic Program” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NOP

NOP có nghĩa “National Organic Program”, dịch sang tiếng Việt là “Chương trình hữu cơ quốc gia”.

NOP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NOP là “National Organic Program”.

Một số kiểu NOP viết tắt khác:
+ Nociceptin Opioid Peptide.
+ New Orleans Protocol: Giao thức New Orleans.
+ No-Operation: Không hoạt động.
+ National Opinion Polls: Cuộc thăm dò ý kiến quốc gia.
+ National Outreach Programme: Chương trình Tiếp cận Quốc gia.
+ NO Patras: KHÔNG Patras.
+ Novel Peroxidase: Peroxidase tiểu thuyết.
+ Nike Oregon Project: Dự án Nike Oregon.
+ Notice Of Preparation: Thông báo về sự chuẩn bị.
+ Neighborhood-Oriented Policing: Chính sách hướng tới vùng lân cận.
+ National Oil Policy: Chính sách dầu mỏ quốc gia.
+ Nightly Observing Program: Chương trình quan sát hàng đêm.
+ National Officiating Program: Chương trình hiệu quả quốc gia.
+ Nippon Oil Pump: Bơm dầu Nippon.
+ Northern Ontario Party: Đảng phía Bắc Ontario.
+ National Office Partners: Đối tác Văn phòng Quốc gia.
+ Noordoostpolder.
+ National Operational Program: Chương trình hoạt động quốc gia.
+ Naval Ordnance Plant: Nhà máy vũ khí hải quân.

Post Top Ad