DVS là gì? Ý nghĩa của từ dvs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2023

DVS là gì? Ý nghĩa của từ dvs

DVS là gì ?

DVS là “Dynamic Voltage Scaling” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DVS

DVS có nghĩa “Dynamic Voltage Scaling”, dịch sang tiếng Việt là “Tỷ lệ điện áp động”.

DVS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DVS là “Dynamic Voltage Scaling”.

Một số kiểu DVS viết tắt khác:
+ Dynamic Vapor Sorption: Hấp thụ hơi động.
+ Digital Vinyl System: Hệ thống Vinyl kỹ thuật số.
+ Doppler Velocity System: Hệ thống vận tốc Doppler.
+ Doppler Velocity Sensor: Cảm biến vận tốc Doppler.
+ Descriptive Video Service: Dịch vụ video mô tả.
+ District Vocational Schools: Trường dạy nghề cấp huyện.
+ Distinguished Visitors: Khách thăm quan.
+ Driver and Vehicle Standards: Tiêu chuẩn về người lái và phương tiện.
+ Department of Veterinary Service: Cục thú y.
+ Detroit Velvet Smooth: Detroit nhung mịn.
+ Dominion Voting Systems: Hệ thống bỏ phiếu thống trị.
+ Department of Veterans Services: Bộ dịch vụ cựu chiến binh.
+ Daily Values: Giá trị hàng ngày.
+ Department of Veterinary Services: Cục thú y.
+ Deep Venous System: Hệ thống tĩnh mạch sâu.
+ Digital Vinyl Systems: Hệ thống Vinyl kỹ thuật số.
+ Document Verification Service: Dịch vụ xác minh tài liệu.
+ Daphne Virus S: Vi rút Daphne S .
+ Decision Validation Services: Dịch vụ xác thực quyết định.
+ Dynamic Vision Sensor: Cảm biến tầm nhìn động.
+ Directorate of Volunteer Services: Ban Giám đốc Dịch vụ Tình nguyện.
+ Dobermann Verein Sieger.

Post Top Ad