CDMO là gì? Ý nghĩa của từ cdmo - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2023

CDMO là gì? Ý nghĩa của từ cdmo

CDMO là gì ?

CDMO là “Contract Development Manufacturing Organisation” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CDMO

CDMO có nghĩa “Contract Development Manufacturing Organisation”, dịch sang tiếng Việt là “Tổ chức sản xuất phát triển hợp đồng”.

CDMO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CDMO là “Contract Development Manufacturing Organisation”.

Một số kiểu CDMO viết tắt khác:
+ Campus Development and Maintenance Office: Văn phòng Bảo trì và Phát triển Khuôn viên.
+ Centralized Data Management Office: Văn phòng quản lý dữ liệu tập trung.

Post Top Ad