TVET là gì? Ý nghĩa của từ tvet - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2023

TVET là gì? Ý nghĩa của từ tvet

TVET là gì ?

TVET là “Technical Vocational Education and Training” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TVET

TVET có nghĩa “Technical Vocational Education and Training”, dịch sang tiếng Việt là “Giáo dục và Đào tạo nghề Kỹ thuật”.

TVET là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TVET là “Technical Vocational Education and Training”.

Post Top Ad