AGT là gì? Ý nghĩa của từ agt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2023

AGT là gì? Ý nghĩa của từ agt

AGT là gì ?

AGT là “Automated Guideway Transit” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ AGT

AGT có nghĩa “Automated Guideway Transit”, dịch sang tiếng Việt là “Chuyển tuyến hướng dẫn tự động”.

AGT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng AGT là “Automated Guideway Transit”.

Một số kiểu AGT viết tắt khác:
+ Alberta Government Telephones: Điện thoại Chính phủ Alberta.
+ America's Got Talent: Tìm kiếm tài năng của Mỹ.
+ Adventure Game Toolkit: Bộ công cụ trò chơi phiêu lưu.
+ Antiglobulin test: Thử nghiệm antiglobulin.
+ A Global Threat: Mối đe dọa toàn cầu.
+ Angiotensinogen.
+ Asia's Got Talent: Châu Á có tài năng.
+ Ainsworth Gaming Technology: Công nghệ chơi game Ainsworth.
+ Algorithmic Game Theory: Lý thuyết trò chơi thuật toán.
+ Alkyl Guanine Transferase.
+ Advanced Gliding Training: Đào tạo trượt nâng cao.
+ American Golf Tour: Tour chơi gôn Mỹ.
+ Atmospheric Glow Technologies: Công nghệ phát sáng khí quyển.
+ Australia's Got Talent: Úc có tài năng.

Post Top Ad